Ambasada Nigerije u Beogradu - Ambasada Nigerije u Srbiji
Novosti
 • Objave/Najave iz ambasade

  Poslednje objave iz ambasade... Više...

 • Štampa

  Iz stampe o ambasadi... Više...

 • Arhiva

  Arhivirana dokumenta... Više...

 • Poslednje vesti - Nigerija

  News - NTA.ng

  News 24 - Nigeria

 • Promo video

 • Nacionalna banka i nacionalni teatar Nigerije

 • Skupština Federalne Republike Nigerije

 • Konferencijski i Vrhovni sud Nigerije

 • Glavna džamija i služba za prihode Nigerije

 • Telkomunikaciona služba i sekretarijat ECOWAS

NIGERIA - Zemlja Jedinstva i Vere, Mira i Progresa

Vlada i Politika

Politički sistem

Nigerija je Savezna Republika i sastoji se od 36 država i Kapitalne teritorije, sa izabranim predsednikom i Dvodomnim zakonodavstvom. Funkcioniše na predsedničkom sistemu vlasti sa tri različita, ali komplementarne grane odnosno izvršne, zakonodavne i sudstva, gde svaka deluje kao kontrola druge dve.
Izvršni ogranak vlade, na saveznom nivou, sastoji se od predsednika, potpredsednika i drugih članova Saveznog izvršnog veća, dok se na državnom nivou ona sastoji od guvernera, zamenika guvernera i ostalih članova Državnog Izvršnog veća. Zakonodavstvo je podjednako regulisano na federalnom i državnom nivou. Savezna Skupstina se sastoji od 109 članova Senata i 360 članova Predstavničkog doma. Ova dva doma zajedno, poznata su kao u Narodna skupština (ekvivalent američkom Kongresu). Na državnom nivou, Parlament je poznat kao Dom Skupštine.

Ustav

Trenutni Ustav Nigerije, četvrti od proglašenja nezavisnosti, stupio je na snagu 29. maja, 1999. godine i predviđa podelu vlasti između jake izvršne, izabrane zakonodavne vlasti i nezavisnog sudstva.

Grane vlasti

Izvršna vlast pripada predsedniku, koji je istovremeno šef države i šef vlade. Predsednik ima pravo na dva mandata od po četiri godine. Predsedničko Savezno izvršno veće ili kabinet, uključuje predstavnike iz svih 36 članica federacije.

Narodna skupština, koji se sastoji od 109 članova Senata-i 360 članova Predstavničkog doma, predstavlja zakonodavnu vlast u zemlji. Tri senatora predstavljaju svaku od 36 država, dok je Federalna Kapitalna teritorija Abuja predstavljena od strane senatora. Mesta u Predstavničkom domu se raspodeljuju u skladu sa populacijom države, stoga, broj članova Predstavničkog doma variraju među državama. Predsednik Senata je šef Federalnog zakonodavstva. Sudska vlast obuhvata Vrhovni sud, Apelacioni sud, Savezni Viši sud, a na državnom nivou, više sudove, šerijatske sudove i običajne sudove. Predsednik imenuje članove Vrhovnog suda, u skladu sa potvrdom od strane Senata.

Administrativna podela

Nigerija je podeljena na administrativnu Federalnu Kapitalnu Teritoriju, (Abuja) i 36 država: Jugozapadna zona-Lagos, Ekiti, Ogun, Ondo, Osun i Oio; Južna zona-Akva Ibom, Bajelsa, Cross River Delta, Edo i Rivers; Jugoistočna zona-Abija, Anambra, Eboni, Enugu i Imo; Severozapadna zona-Kaduna, Kano, Katsina, Jigawa, Kebbi, Sokoto i Zamfara; Severna-Centralna zona-Benue, Kogi, Kwara, Nassarawa Niger i Plateau; Severo-Istočna zona-Adamava, Bauchi, Benue, Gombe, Taraba i Yobe.
Pokrajinska i lokalna samouprava
Svaka od 36 država ima izabranog guvernera i Dom Sukupštine. Guverner se bira na maksimalno dva mandata od po četiri godine. Broj delegata u Domu Skupštine zasniva se na broju stanovnika obično oko dva do četiri puta više od članova Saveznog Predstavničkog doma iz države i stoga varira značajno od države do države. Nigerijske države su podeljeni na 768 područja lokalne samouprave i šest saveta područja FKT Abuja, a svakim upravlja izabrani predstavnik izvršne vlasti (predsednik) i zakonodavne vlasti (poslanik). Saveti lokalne samouprave čine treći nivo vlasti ispod saveznog i državnog nivoa.

Sudski i Pravni sistem

Pravni sistem Nigerije zasnovan je na kombinaciji propisanog (zakonodavnog) prava, engleskom opštem pravu, običajnom pravu i na severu islamskog prava (šerijatskog prava). Federalni i državni sudovi Nigerije primenjuju zakone i englesko opšte pravo, a lokalni sudovi priznaju legitimitet običajnog i islamskog zakona.

Izborni sistem

Predsednik se bira na period od najviše dva mandata od po četiri godine. Članovi dvodomne Narodne skupštine, koja se sastoji od 109 članova Senata i 360 članova Predstavničkog doma, biraju se bez ograničenja u broju mandata od po četiri godine. Ovi uslovi se odnose na izvršne i zakonodavne vlasti, državnom i lokalnom nivou uprave. Opšte pravo glasa sa navršenih 18 godina važi za sve izbore. Kandidati pobednici se određuju prema sistemu proste većine, pri čemu prosta većina glasova osigurava pobedu. Takođe, u okviru ovog sistema, članovi Narodne skupštine predstavljaju različite geografske izborne jedinice.