Novosti
 • Objave/Najave iz ambasade

  Poslednje objave iz ambasade... Više...

 • Štampa

  Iz stampe o ambasadi... Više...

 • Arhiva

  Arhivirana dokumenta... Više...

 • Poslednje vesti - Nigerija

  News - NTA.ng

  News 24 - Nigeria

 • Promo video

Arhiva » Prezentacija pisama akreditacije

Prezentacija pisama akreditacije

Prezentacija akreditivnih pisama njegove ekselencije, ambasadora Harold Augusto Kokoa predsedniku Srbije Tomislavu Nikoliću.

NIGERIJA-SRBIJA POSLOVNI SEMINAR (KAKO POSLOVATI SA NIGERIJOM), 10. JUN 2013, BEOGRAD SRBIJA.

PREZENTACIJA H.E. HAROLD AVGUST KOKOA, AMBASADORA NIGERIJE U SRBIJI


Poštovani učesnici,

Čast mi je i privilegija da vam poželim dobrodošlicu na ovaj seminar koji ima za cilj ponovno uvođenje srpske poslovne zajednice u nigerijsku privredu. Seminar je zajednička inicijativa Ambasade Nigerije i Privredne komore Srbije. U tom smislu, iskoristiću ovu priliku da se zahvalim predsedniku Privredne komore i njegovom osoblju za veliki napor u ostvarenje ideje o ovom seminaru. Takođe se zahvaljujem našim moderatorima iz Nigerije i predstavnicima srpskih preduzeća prisutnih ovde na naš poziv. Nadam se da će ishod ovog susreta biti dovoljno pozitivan da omogući prelazak na sledeću fazu organizovanja nigerijsko-srpskog biznis foruma, a odatle do praktičnih poslovnih poduhvata.

Uvod / Pozadina
ODNOSI SRBIJE I NIGERIJE
2. Odnosi između Nigerije i Srbije su veoma srdačni i topli. Snažni diplomatski i politički odnosi koji datiraju iz 1960-ih i 1970-ih godina sa bivšom Saveznom Socijalističkom Federativnom Republikom Jugoslavijom ostali su netaknuti, nasuprot političkih promena koje su dovele do pojave Republike Srbije. Ovi odnosi sačinjeni od zajedničkih vrednosti mira, demokratije, ljudskih prava i vladavine zakona, kao i sporazuma za saradnju u širokom spektru oblasti između obe zemlje.

3. Postoje veliki i ogromni potencijali za trgovinu i investicije između Nigerije i Srbije na obostranu korist. Svaka od zemalja je obdarena robama, uslugama, tehničkim znanjem i mogućnostmai za koje druga ima potrebe. Srpska tehnologije, stručnost i cene su konkurentne, a Nigerija ima na prvom mestu proizvode i mogućnosti za primenu srpskog tehničkog znanja. Moguće oblasti saradnje, trgovine i investicija obuhvataju sledeće:
-Poljoprivredu i srodne industrije,
- Obradu hrane i pakovanje,
-Tehnologiju selekcije semena,
-Snabdevanje i proizvodnju sistema za navodnjavanje i mašina,
- Proizvodnju i snabdijevanje poljoprivredne mehanizacije
- Aviaciju (Delovi aviona, održavanje, obuka posade)
- Biotehnologiju,
- Lekove i farmaciju,
- Energiju (proizvodnja i distribucija)
- Rafinisanje nafte i marketing,
- Minerale, hemijsku industriju, telekomunikacije, ICT, turizam, stočarstvo, tehničke treninge, transport, itd

4. Uprkos ovim mogućnosti i izrazim želje i volje od strane vlada i poslovnih ljudi obe zemlje, jačanje političkih, bilateralnih i ekonomskih odnosa, nije mnogo postignuto u pogledu trgovine i investicija između Nigerije i Srbije. Sadašnji nivo trgovine, prisustvo srpskih kompanija kao što su ENERGO projekt i mnogi srpski stručnjaci i inženjeri u Nigeriji nije dovoljno. Nadležne institucije poput privrednih komora i industrije i diplomatskih misija treba da se potrudi da povećaju bilateralnu trgovinu i investicije između Nigerije i Srbije. Ovaj seminar je jedna od manifestacija tog napora.

5. Želim da pretpostavim da mnogi od poslovnih predstavnika ovde nisu baš upoznati sa Nigerijom. Dakle, želim da počnem prezentaciju Nigerije i informišem Vas o osnovnim činjenicama o Nigeriji.
INFORMACIJE O NIGERIJI
6. Lokacija:

Zapadna Afrika, na jugu se granica prostire u Gvinejskom zalivu između Republike Benin na Zapadu i Kamerun na istoku. Susedi na severu su Niger i Čad. Atlantski okean leži na jugu.
Stanovništvo 160-165 miliona - 6. po veličini u svetu
Područje 923,768 sk km (32)
4,047 km granice - 853 km obale
Sistem vlasti je Predsednički (predsednik i potpredsednik). Vlast je podeljena na izvršnu vlast, zakonodavstvo i sudstvo. Tri nivoa vlasti-federalne, državne i lokalne vlasti.

Savezna Republika sa 36 država i Saveznom Kapitalnom Teritorijom Abuja (sedište vlade). Veliki gradovi uključuju Lagos, Kano (oba komercijalni nervnih centri) i Port-Harcourt, Kaduna, Ibadan, između ostalih.

Zvanični jezik je engleski sa preko 250 drugih jezika i dijalekata, kojima govore narodi Nigerije.

Tri najveće etničke grupe u Nigeriji su Hausa / Fulani, Igbo i Joruba.

Klima je Ekvatorijalna na jugu, tropska u centru i aridna u najsevernijim regionima. Podržava širok spektar biljnog i životinjskog sveta.

Prirodni resursi uključuju fosilna goriva (naftu i gas), mineralne sirovine (aluminium, rudu gvožđa, ugalj, krečnjak, olovo, cink, boksit, tantalit, zlato i niobijum). Obradivo poljoprivredno zemljišta koje podržava uzgoj različitih useva, uključujući kikiriki, kakao, palmino ulje, manioku, pirinač, kukuruz, proso, sirak, jam, šećernu trsku, razno voće i povrće.

Glavne reke su Niger i Benue koje se spajaju i sjedinjuju u delti Nigera. Padavine su između 20-60 centimetara kiše godišnje.

EKONOMIJA NIGERIJE
7. Put do sada

Raniji ekonomski razvoj je ometen godinama vojne vladavine koju karakteriše loše upravljanje. Tu je propust i propust diverzifikacije ekonomije daleko od glavnog intenzivnog naftnog sektora ostavljajući druge sektore bez mnogo potrebnih ulaganja. To je dovelo do manjka u osnovnoj infrastrukturi što je doprinelo padu u rastu razvoja.

Naftni bum 1970-ih doneo je sa sobom značajan spoljni dug od preko 30 milijardi dolara koji je korišćen za finansiranje velikih infrastrukturnih investicija. Kao rezultat naftne prezasićenosti 1980-tih, dugovanja i kamate su nagomilane. Međutim, u 2005. godini, Nigerija i njeni poverioci iz Pariskog kluba poverilaca postigli su sporazum kojim je zemlja otkupla svoj dug sa popustom od 60%, a u aprilu 2006. Nigerija je postala prva afrička zemlja koja je u potpunosti isplatila svoj dug prema Pariskom klubu.

8. Trenutne činjenice i statistika
Obnova demokratije i kasnijih ekonomskih reformi, uspešno je postavila Nigeriju na put ka postizanju svog punog ekonomskog potencijala.

Nigerija je sada klasifikovana kao mešovita ekonomija sa tržištem u nastajanju koja je prema Svetskoj banci dostigla srednji status po prihodu od njenog bogatstva prirodnim resursima, dobro razvijenog finansijskog, pravnog, komunikacionog, transportnog sektora i berze (druga po veličini u Africi) ;

Rast BDP-a Nigeriji je procenjen na 7,9% u 2010. godini što je čini jednom od najbrže rastućih ekonomija u podsaharskoj Africi. Uzgred, svest i razvoj ne-naftnog sektora je bio pokretač ovog rasta;

Citigroup je predvideo da će Nigerija imatii najveći prosečni rast BDP-a u svetu od 2010. do 2050. godine, a može biti značajan doprinos globalnom rastu BDP-a povećanjem svog dela globalnog BDP-a od 0,5% do 2,5% od danas do 2050. godine;

Nigerija je jedna od ekonomija sa najbržim rastom u svetu, a na listi Goldman Sachs među "Sledećih jedanaest" ili "11 Globalnih generatora rasta", zajedno sa Meksikom, Južnom Korejom, Turskom, Filipinima, Iranom, Indonezijom, Vijetnamom, Egiptom , Bangladešom i Pakistanom. Ove ekonomije imaju velike populacije i brzo rastuća tržišta, povećanje prihoda i ekonomske aktivnosti. One bi mogle da potencijalno postanu i veoma važne kao izvori novih mogućnosti za rast kompanija i investitora tokom naredne dve decenije kako razvijena tržišta usporavaju;

Nigerija ima jaku fiskalnu poziciju sa malim deficitom i niskim nivoom javnog duga u odnosu na BRIC i Podsaharske Afričke ekonomije;

Nigerija je treća po veličini priliva SDI u Africi i druga po veličini u podsaharskoj Africi. Trenutno čini 15% ukupnog BDP-a Africi;


REFORME I TRANSFORMACIONA AGENDA

9. Trenutna agenda Transformacija je skup sveobuhvatnih reformi kako bi se ispravile greške u usmeravanju zemlje na razvoj kao što su odsustvo dugoročnog planiranja i nedostatak kontinuiteta, doslednosti i posvećenosti dogovorenim politikama.

Ključne oblasti fokusa reformi su:

Jačanje makroekonomskog okvira i ekonomskog smera: od obezbeđivanja veće harmonije između fiskalne i monetarne politike, ostvarivanja zdrave makroekonomske politike, pregleda budžetskog procesa kako bi se osigurala veća jasnoća uloga izvršne i zakonodavne vlasti i institucionalizacija kulture planiranja razvoja na svim nivoima vlasti između ostalih.

Upravljanje javnim rashodima - od 1999. tekući rashodi su stalno potiskivali kapitalne rashode, ograničavajući investicije i rezultirajući lošim stanjem infrastrukture. Tekući rashodi su se kretali između 47,5% na 80.29%, dok su kapitalni rashodi činili samo 19,71% od ukupnih vladinih rashoda. Na dnevnom redu je da se postepeno smanje tekući troškovi na godišnjem nivou kroz strogo finansijsko upravljanje i fiskalnu politiku, smanjujući ih na 65-69% do 2015. godine.

Ulaganje u bezbednost i bezbednosni aparat kroz pojačano finansiranje, ulaganje u obuku i tehnologije, kao i bavljenje nezaposlenošću i siromaštvom.
10. Reforme bankarskog sektora: Ogromni koraci i napreci su napravljeni u finansijskom sektoru sa dalekosežnim reformama. To uključuje dokapitalizaciju bankarskog sektora i uspostavljanje fonda za jačanje fiskalnog okvira i uštede;
Uspostavljanje AMCON-a, društva za upravljanje koje kupuje nenaplative kredite od banaka, restrukturira dugove i dokapitalizuje banke koje su bile pod-kapitalizovane;

Kao rezultat ove široke reforme, Nigerijski bankarski sektor je sada prepoznat kao jedan od najjačih u svetu. Sve nigerijske banke su sada adekvatno kapitalizovane i imaju jake pozicije kapitala i likvidnosti sa niskom stopom nekvalitetnih kredita od samo 5%;


Što se deficita infrastrukture tiče, posebno u oblastima energije, transporta, stanovanja, ICT, Federalne Kapitalne Teritorije i delte Nigera

11. Vlada priznaje da će uklanjanje infrastrukturnih uskih grla ubrzati rast i kao rezultat u velikoj meri ulaže u razvoj infrastrukture u sledećim oblastima:
Energetski sektor: Ukupne predložene investicije u ovom sektoru su N1.896 triliona pokriva proizvodnju, prenos, distribuciju i alternativnu energiju. Uspostavljene strategije uključuju stvaranje deregulisani i konkurentni elektroenergetski sektor da se privuku strane i lokalne investicije;
Transportni sektori: Ukupne očekivane investicije u sektoru transporta za period su N4.465 milijardi koje će ići u puteve, železnice, unutrašnje plovne puteve, luke i razvoj aerodroma. Povoljno okruženje za JPP se stvorilo izradom novih politika, zakonodavstvom i institucionalnim okvirom koji će podržati predviđenu transformaciju sektora;

ICT: Predložene investicije za ICT sektor su N22.2 milijardi za period. Ovo će ići u razvoj nacionalne ekonomije zasnovane na znanju (KBE), 10-godišnjeg strateškog plana i održivog razvoja ljudskih kapaciteta u ICT. Politike su usmerene na unapređenje JPP projekata u finansiranju, finansiranju i upravljanju.

12 Rad i produktivnost: Agenda je da se fokusira na sprovođenju nacionalnog akcionog plana za zapošljavanje (NAPEC) za pružanje radnih mesta kroz mere koje će osnažiti različite sektore privrede i povećati svoje potencijale za generisanje zapošljavanja. Ovi ključni sektori uključuju, ali se ne ograničavaju na:
Poljoprivredu: Agenda ima za cilj da osigura bezbednost hrane i poboljša generaciju nacionalnog i društvenog bogatstva što bi dovelo do industrijalizacije i mogućnosti zapošljavanja.

Ulaganja u razvoj centara za obradu poljoprivrednih i industrijskih klastera radi poboljšanja konkurentnosti na globalnom tržištu.

Cilj reformi bankarskog sektora je da pomogne razvoj poljoprivrednog sektora, tako što 7-9% kreditiranja ide u poljoprivredu i nasuprot sadašnje stope od samo 1%, uprkos činjenici da ovaj sektor čini čak 42% BDP-a.

Politika za ovaj sektor ima za cilj i obezbeđivanje efikasne eksploatacije i korišćenja raspoloživih poljoprivrednih resursa, kao i povećanje korišćenja efikasnih tehnologija.

Proizvodnja: Ovde je agenda nastojanje da se promovišu investicije privatnog sektora kroz stvaranje povoljnog okruženja koje omogućava značajno poboljšanje efikasnosti, produktivnosti i profitabilnosti, značajno povećavanje lokalne proizvodnje, lokalnih sadržaja i da obezbedi globalnu konkurentnost za proizvedenu robu i proširenje produktivne baze nacije. Logistička uska grla poput komplikovane procedure carinjenja robe i mehanizacije u lukama, procesi poslovnog licenciranja, itd takođe su razmatrana.

Nafta i gas: Fokus će biti na promociji investicija privatnog sektora u oba smera aktivnosti industrije nafte i gasa, deregulacija industrije i promocija ekoloških istraživanja nafte i gasa i eksploatacijonih metoda;
Ostali sektori koji se bave reformama uključuju upravljanje, pravdu i pravosuđe, spoljnu politiku kroz ekonomsku diplomatiju, zakonodavni, obrazovani, zdravstveni sektor i deltu Nigera.

INVESTICIONE MOGUĆNOSTI
13. Nigerijska ekonomija je bila isključivo zavisna od svojih ogromnih resursa nafte za ostvarenje prihoda. Nafta čini 40% BDP-a i 80% od prihoda. Međutim vlada je sada fokusirana na iskorišćavanje ogromnih mogućnosti koje postoje u ne-naftnom sektoru kao što se vidi iz gore pomenutih reformi. Poslovne mogućnosti i prioritetne oblasti ulaganja u ne-naftnom sektoru uključuju:

a. Izgradnju i razvoj infrastrukture: Nigerija je zemlja u razvoju od skoro 160 miliona ljudi sa velikim deficitom u masovnm stanovanju, razvoju nekretnina i infrastrukture, uključujući javne i privatne komplekse kancelarija, ultra-savremene pijace, tržne centre, rekreativne centre i objekte za industriju gostoprimstva, da pomenemo samo neke.

b. Transport i transportna infrastruktura: Putevi i mostovi, razvoj železničkog i morskog saobraćaja (Liner usluga, akvizicija brodova i brodogradnja) i ulaganje u aerodrome i vazdušni saobraćaj.

c. Poljoprivreda i srodne industrije: Poljoprivreda je nekada bila glavna grana privrede u spoljnoj razmeni Nigerije pree naftnog buma. U ovom trenutku Nigerija je najveći svetski izvoznik kikirikija, kakaoa i palminog ulja. Oko 60% nigerijaca radi u poljoprivrednom sektoru i Nigerija ima ogromne površine neiskorićenog obradivog zemljišta. Potencijalne oblasti ulaganja u ovaj sektor uključuju direktnu poljoprivrednu proizvodnju, posebno rehabilitaciju kikirikija, pamuka, kakaoa i palminog ulja, proizvodnju ribe (sveža i morska voda) i šumarstva; preradu poljoprivrednih proizvoda i skladišne objekte; preradu poljoprivrednih prinosa i distribuciju; poljoprivrednu mehanizaciju; istraživanje i finansiranje istraživačkih aktivnosti; razvoj vodnih resursa (navodnjavanje i zaštita od poplava); izgradnju zemljanih brana, bušotina i cevnih bunara; razvoj i izradu manjeg obima odgovarajuće mehanizovane tehnologije kako za rad na farmi, obradu i sekundarnu preradu za potrošnju, skladištenje ili izvoz.


d. Proizvodnja: Aktivnosti identifikovane u odnosu na izvozni tržišni potencijal za koji Nigerija ima komparativnu prednost uključuju obradu poljoprivrednih proizvoda, hrane i pića; tekstil, jam, aparate, kožu i proizvode od kože, plastiku; drvo i nameštaj; papir i proizvode od papira; gvožđe; čelik i obojene metale; metalne proizvode i; drugi uključuju lekove; sečenje i poliranje dragog kamenja; proizvodnju cementa i preradu soli iz morske vode, između ostalih.

e. Rudarstvo i ekstrakcija minerala (bez ulja); Nigerija ima velike naslage čvrstih minerala koji nisu u potpunosti iskorišćene. Među njima su ugalj, gips, kaolin, talk, bitumen, tantalit, olovo / cink, gvožđe i drago kamenje. Nigerija ima jedan od najboljih depozita kvalitetnog uglja u svetu sa najnižim sadržajem sumpora. Mogućnosti postoje u rudarstvu i obradi ovih minerala za lokalnu potrošnju i izvoz.

f. Usluge: Turizam, industrija zabave i Outsourcing: Sektor turizma ima ogroman potencijal za investitore i u velikoj meri je neiskorišćen i obećava veliki obrt sredstava. Razvoj rekreativnih parkova, kao što su zoo vrtovi, tematski parkovi, akvarijume, bioskopi, safari rezervati, kulturna sela, plaže i prateći objekti, tržni centri, itd su samo neke od mnogih mogućnosti ulaganja u ovom sektoru.

g. Industrija zabave: filmska industrija u Nigeriji je poznata kao Nollivood sa $ 500 miliona dolara i trenutno je druga po veličini u svetu posle Indijskog Bollivooda. To je drugi po veličini poslodavac u Nigeriji i nigerijski filmovi ili 'kućni video klipovi' su poznati i mogu se naći čak i u najudaljenijim delovima Afrike. Industrija bi investicije koristila posebno u pogledu stručnosti, tehničkog znanja i postavljanja proizvodnih studija za pomoć podizanju kvaliteta ovih produkcija po međunarodnim standardima čime se povećava konkurentnost u globalnom filmu i filmskoj industriji.

Muzička industrija takođe pokazuje masovni rast u samo nekoliko godina sa Nigerian Artistes i sve više je prepoznata na globalnom nivou. Muzička industrija raste i ima više nego dovoljno prostora za sve zainteresovane investitore.

-Sa dostupnošću velike radne snage, outsourcing takođe ostaje glavno područje potencijalnih profita i obrta za investitore, koji tek treba da bude razvijan.

14. Poslovne Kategorije
Vladini projekti: Radi se o projektima koji potiču iz tri nivoa vlasti (državnih i lokalnih), njihovih agencija i delegacija

- Vladini u potpunosti finansirani projekti

- Javno-privatno partnerstvo (JPP) partnerstvo između privatnog (investitor) i Vlade, po stopama i uslovima prihvatljivim za obe strane. Ovi projekti uglavnom potiču od vlade.

- Izradi, radi i prenesi (IRP) - konstruisana i finansirana od strane investitora, radila za period do povratka ulaganja i stvaranja marginalnog profita , a zatim preneta u vlasništvo Vlade.

Podsticaji za investiranje

15. Tokom godina, Nigerijska vlada je postepeno uvodila niz podsticaja koji promovišu investicije, zapošljavanje, proizvodnju i razne druge aspekte industrije za poboljšati doprinosa ne-naftnog sektora u nacionalnoj ekonomiji.

a. Prirodni podsticaji:
- Tržište: 167 miliona ljudi, podržavajući dodatnih 230 miliona u
Pod-regionu

- Bogati prirodnih resursi

- Ogromno obradivo zemljište za poljoprivredu

- Podložna obuci, snalažljiva i isplativa radna snaga sa 60% mladih

- Strateška lokacija - središte zapadnog i centralnog tržišta Afrike

- Relativno odsustvo prirodnih katastrofa / nepogoda; odnosno nema zemljotresa, uragana ili poplave itd.

- Najveći povratak na ulaganja (PNU) u Africi:
- -35% - 45% generalno, a 70% u nekim sektorima

b. ZAKONSKI PODSTICAJI:
- Pionir Status -3-5 godina poreskog oslobođenja
- Repatrijacija profita (100%)
- Amortizacija
- Istraživanje i razvoj -140%
- Porez na dodatu vrednost (PDV) režim od 5%

C. Izvozne stimulacije
- Regulatorni podsticaji
- Šema slobodnog izvoza

- Fiskalni podsticaji
- Poreske olakšice na prihode po osnovu kamata
- Olakšice na kapitalna sredstva
- Finansijski stimulans
- Dozvola za izvoznu ekspanziju - do 30% od vrednosti
- Ostalo
- Poreske olakšice za zapošljavanje
- Poreske olakšice za infrastrukturu
- Specifični fiskalni podsticaji

ZAKLJUČAK:

16. U zaključku, želim da naglasim da sa transformacionom agendom, srpskim kompanijama je sada predstavljena jedinstvena prilika za partnerstvo sa nigerijskim javnim i privatnim sektorom u simbiozi i uzajamno korisnim odnosima kako Nigerija teži za boljim ekonomskim razvojem. Nigerija ostaje uporna i otvorena prema angažujovanju srpske poslovne zajednice u obostrano korisnoj poslovnoj saradnji.

17. Nigerijska ambasada je uvek na raspolaganju za olakšavanje procesa koji će omogućiti poslovanje Nigeriji i pružiti visoko profitabilne prilike istovremeno uživajući u toplini, velikodušnosti, bogatoj kulturi i istoriji, kao i živim zvucima, znamenitostima i ukusu koji je karakterističan Nigeriji i nigerijskom narodu.
Hvala na pažnji.